FRÅ FIBERPRODUKT TIL FYRU

RENSEANLEGG FRÅ GUDBRANDSDALEN

Komplett infiltrasjonsanlegg

Slamavskiller, støtbelaster med nivåvarsler, manifold og preboret 32mm rør med unioner og endekapper.

Her viser vi standardpakker, men det må vurderes ut fra prosjektering hvordan det dimensjoneres og hvilke komponenter som velges.

Se komplette infiltrasjonsanlegg

Gråvannsrensing

Et gråvannsanlegg består av en slamavskiller med integrert støtbelaster, biofilter med sprededyser og inspeksjonskum som også kan benyttes som støtbelaster til infiltrasjon.

Gråvannsanlegg krever dobbelt røropplegg med gråvann, og svartvann til egen samletank.

Se anlegg for gråvannsrensing

Gråvannsanlegg til 1 hytte, med støtbelaster

Fra Fiberprodukt til Fyru

Navnet skjemmer ingen, men er likevel identiteten vår. Det skiller oss fra andre, gjør oss gjenkjennbare, og identifiserbare. Når vi skal vokse og utvikle oss så mener vi at vi må rendyrke et navn som vi kan bygge identiteten vår på for fremtiden. Fra glassfibertanker, til nye produkter og nye målgrupper, andre bransjer, andre råvarer. Nye produkter til å bruke over bakken, i lufta, i vann- og elv, for friluftsliv og helt andre bruksområder enn i dag.

Fyru. Avsetninger langs elv som morener etter breene. Elvebredd med grove eller fine steiner og sand, eller blanding av masser. Fyru på Selsverket ved Gudbrandsdalslågen er et stort område hvor det i dag er etablert boligfelt, og likeledes på Vinstra i Nord-Fron. Langs elva Sjoa finner du Fyrubegrepet med tilknytning til gårder og bruk langs elva.

Fyru har fantastiske egenskaper som rensemedie, fordrøyning av regn- og overflatevann, rekreasjonsområde hvor du dyrker hobbyer på land og i vann. Dette er områder vi ser for oss at vi skal levere på i fremtiden, og uansett hvor vi går vil vi være stolt av å bære navnet Fyru. Navnet er traust, en del av Gudbrandsdalen, raust som oss, tradisjonelt og lokalt.