Fyru Slamavskillere

Fyru leverer slamavskillere i ulike dimensjoner og størrelser. Standard slamavskillere har kapasitet fra 1 til 30 m3, og tanker opp til 12m3 er normalt lagerført.  Vi leverer på bestilling tanker opp til 120 m3.

Slamavskillerne for sanitært avløpsvann brukes som eneste rensetrinn ved gode sjørespirenter, forbehandler av avløpsvann før naturlig infiltrasjon eller filteranlegg, eller som rensetrinn etter minirenseanlegg.

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48. Dette er anbefalt renseløsning med støtbelastet infiltrasjon.