Fyru Gråvannsrenseanlegg

Gråvannsrenseanlegg er en løsning tilrettelagt for lokal rensing der det er vanskelige grunnforhold. Løsningen krever eget røropplegg for kloakk til samletank og gråvannet til biologisk rensing.

Anleggene for gråvannsrensning kan tilpasses en enkelt bolig/fritidsbolig, eller som fellesanlegg for flere enheter.

Vi har også en egen løsning for hytter uten innlagt strøm, kalt kompakt.

Anleggene er dimensjonert og bygget i henhold til VA-miljøblad nr 60, og kan leveres med Filtralite rensemedium.