Fyru Komplette infiltrasjonsanlegg

Komplette infiltrasjonsanlegg til hytte, bolig og andre frittliggende bygg. Infiltrasjonsanleggene er beregnet for trykkinfiltrasjon etter VA-miljøblad nr. 59, og leveres som komplette pakkeløsninger.

Valg av endelig infiltrasjonsløsning er avhengig av blant annet brukstid og grunnforhold. Infiltrasjonsanleggene våre består av slamavskiller, støtbelaster, infiltrasjonspakke, manifold (PE), klargjorte 32 mm infiltrasjonsrør, unioner og endekapper.

Ta kontakt for løsningsforslag

Vi gjør oppmerksom på at dette er eksempler på infiltrasjonsanlegg. Prosjektering av godkjent selskap må foreligge for at vi skal dimensjonere anlegget ut fra prosjektert infiltrasjonsareal.