Fyru Pumpekummer og støtbelastere

Pumpekummer  og støtbelastere for vann og kloakk med eller uten pumpe.
Støtbelastere for  infiltrasjon dimensjoneres  og utformes i henhold til behov eller prosjektering.
Kummene leveres med kapasitet fra 0,3 – 2 m3.