Personvernerklæring for Fyru AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder, Oddbjørn Dahl er på vegne av Fyru as, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og arbeidsgiver.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6(1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette gjelder kontaktinformasjon for overlevering i forbindelse med vareforsendelser.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år, etter siste kjøp/kontakt.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, daglig leder, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekruttering. Opplysningen som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innen­for selskapet i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger fra jobbsøknader

Opplysningene du oppgir i søknaden registreres i selskapets rekrutterings­system.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Fødselsår
  • Kjønn
  • Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
  • CV
  • Søknadsbrev
  • Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

Behandlingsansvarlig

Fyru AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger fra jobbsøknader.

Hva skal opplysningene brukes til?

Fyru AS bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for eks. HR og rekrutterende leder  i Fyru AS. Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen

Hvor lenge lagres opplysningene?

Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Fyru AS sin database i rekrutteringssystemet etter din siste søknad. Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til samtykket er trukket tilbake.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger selskapets navn har lagret om deg

Du kan be om innsyn i de personopplysninger selskapets navn har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@fyru.no

Fyru as
Skansen 31, 2670 Otta