Gråvannsrenseanlegg, kompakt, for hytte uten strøm med inntil 6 senger

Produktnummer: 4160

Gråvannsrenseanlegg er et alternativ for rensing av gråvann fra boliger og fritidshus der det ikke er mulighet for infiltrasjon i grunn. Dette er tilpasset en hytte uten strøm, med 6 sengeplasser og opp til 90 bruksdøgn i året.

Pris er eks mva og gjelder varer levert fra fabrikk på Otta.

kr 38 000

PÅ LAGER - 1-2 DAGERS LEVERING

Kategori:

FYRU GLASSFIBERPRODUKT FRÅ GUDBRANDSDALEN

Beskrivelse

Gråvannsrenseanlegg er et alternativ for rensing av gråvann fra boliger og fritidshus der det ikke er mulighet for infiltrasjon i grunn. Dette er tilpasset en hytte uten strøm, med 6 sengeplasser og opp til 90 bruksdøgn i året.

Tanken er en kombinert løsning med slamavskiller og biologisk filter i samme kum. Slamavskilleren har et volum på minimum 1m3 og består av 2 kammer, filterkummen har en filterflate på minimum 2m2. Slamavskilleren tekniske krav er utført i h.t. NS-EN 12566-1.

Produktegenskaper

  • Dimensjon:  Ø: 1600, H: 2000, L: 2400
  • Innløp: Gummipakning for ø110, 1450 fra bunn til senter.
  • Utløp: ø110 i bunn, for selvfall

Produktfordeler

  • Lang driftstid
  • Økonomisk løsning
  • Norskprodusert
  • Krever lite tilsyn
  • Kort leveringstid
  • Plassbesparende

Filtralite og eventuell inspeksjonskum må bestilles i tillegg.

Last ned brosjyre på Gråvannsrenseanlegg, kompakt

Last ned Driftsjournal

Last ned drift- og vedlikeholdsanvisning for slamavskillere