Når er det aktuelt med infiltrasjonsanlegg?

Infiltrasjonsanlegg er en driftssikker og god renseløsning som er anbefalt alternativ i områder i renseklasse a, b og c.

For hvem er det aktuelt å bruke infiltrasjonsanlegg som løsning for rensing av avløpsvann? Fordelene ved infiltrasjon er flere, men det er også potensielle ulemper som du bør være klar over.

Fordeler med infiltrasjonsanlegg

Infiltrasjonsanlegg er en enkel, driftssikker og god løsning som er anbefalt i både såkalt «følsomt område med brukerinteresser» i renseklasse a og «normalt område» i renseklasse b og c. Ved optimale grunnforhold og god planlegging av løsningen, kan oppnå bortimot full renseevne.

Infiltrasjon i grunnen krever lite tilsyn, noe som bidrar til at en slik løsning kan være både tids- og kostnadsbesparende.

For mange vil infiltrasjonsanlegg også være den rimeligste løsningen for å tilfredsstille de gjeldende kravene i kommunen der avløpet skal etableres.

Ulemper med infiltrasjonsanlegg

En naturlig renseprosess der avløpsvannet renses av naturlige masser, gjør sitt til at grunnforhold, tilgang til løsmasse og avstand til eventuelle drikkevannskilder er spesielt viktig. Potensielle ulemper kan derfor være blant annet manglende tilgang til tilstrekkelige mengder løsmasse og at avstanden til drikkevannskilder er for kort.

For å finne ut grunnforholdene er gode nok, må det derfor gjøres undersøkelser av grunnforhold og en vurdering av potensielle forurensningsmessige konsekvenser.

For å være helt sikker på at infiltrasjonsanlegg kan være en aktuell løsning for bygningen din, bør du ta kontakt med kommunen der avløpet skal etableres.

Kilde: avlop.no

Komplett anlegg med 4m3 slamavskiller, 0,75m3 støtbelaster og infiltrasjonpakke 3