Når er det aktuelt med infiltrasjonsanlegg?

Når er det aktuelt med infiltrasjonsanlegg?

Infiltrasjonsanlegg er en driftssikker og god renseløsning som er anbefalt alternativ i områder i renseklasse a, b og c.
Les hele artikkelen