Når kan du velge gråvannsanlegg med biofilter som løsning?

Gråvannsanlegg med biofilter er et godt valg når det ikke er mulighet for infiltrasjon av svartvann og gråvann (totalavløp).

Gråvannsanlegg med biofilter brukes som avløpsløsning for fritidsboliger og helårsboliger i følsomt og normalt område med vanskelige grunnforhold der infiltrasjon ikke er mulig.

Fordeler med gråvannsanlegg

Det er gode erfaringer med gråvannsanlegg med biofilter når anlegget er korrekt utformet og riktig dimensjonert. Løsningen er også god når det er vanskelige grunnforhold. Ved god planlegging er renseevnen svært god de første driftsårene.

Potensielle ulemper

En løsning med gråvannsanlegg krever separat toalettløsning og to røropplegg for avløpet i boligen. En løsning med filterposekum betyr også at poser må byttes – noe som stiller krav til egeninnsats. Kilde: avlop.no

Fyru leverer ikke løsningene med filterpose.