Når kan du velge gråvannsanlegg med biofilter som løsning?

Når kan du velge gråvannsanlegg med biofilter som løsning?

Gråvannsanlegg med biofilter er et godt valg når det ikke er mulighet for infiltrasjon av svartvann og gråvann (totalavløp).
Les hele artikkelen

Valg av renseløsning

Hva er avgjørende for hvilken renseløsning du kan velge og hvor får du den veiledningen du trenger?  
Les hele artikkelen