Drikkevannstank

Drikkevannstanker benyttes som vannmagasin eller høydebasseng for sikker oppbevaring av drikkevann. Tankene produseres med kapasitet fra 750 liter til 100 000 liter.

Tankene blir produsert med en liner i GelCoat som innervegg i glassfibertanken.

Drikkevannstankene leveres både stående og liggende med en diameter fra 600 til 2000 mm.