Fyru Infiltrasjonspakke

Infiltrasjonspakkene er komplette for trykkinfiltrasjon VA-miljøblad nr 59 (ekstern lenke) ved hytte, hus eller andre frittliggende boliger.

Infiltrasjonspakken inneholder manifold i PE, klargjorte 32 mm infiltrasjonsrør med ferdigboret hull opp til 24 meter pr. grøft (i henhold til VA-miljøblad 59), unioner og endekapper.