Transport, lagring og nedsetting av store tanker

her skriver du en god ingress